Välkommen till
Älvsborgs Fästning
60 min
1km

Göta älvdalens mynning var för Sverige under lång tid den enda platsen för att nå Västerhavet. Skyddet för detta andningshål har varit Älvsborgs fästning som sedan medeltiden har varit försvaret av platsen.

Charles A Lundin
1
10