6
Ny blockad 1719

Den 20 juli 1719 är Tordenskiold, nu befordrad till viceamiral, tillbaka på Rivöfjorden med en hel flottavdelning – och vid niotiden på kvällen lyckades han placera 36 stycken 16-pundiga mörsare på Stora Aspholmen ön som ligger strax nordväst om Nya Älvsborg. Han placerade också fyra grova mörsare på den intilliggande Lilla Aspholmen. Samma kväll öppnas och eld Elden besvaras här ifrån fästningen, skottväxlingen pågår hela 28 timmar i följd, där även elva danska fartyg beskjuter Nya Älvsborg. Fästningen har vid tillfället dåligt med förråd och en liten garnison. Trots detta vägrar kommendanten, överstelöjtnant Johan Abraham Lillie att ge sig. När vapenvila ingås klockan sju på morgonen den 22 juli, är fästningen mycket illa åtgången. Tordenskiold fortsätter nu beskjutningen och har placerat ett batteri på Aspholmen, ön här bredvid. I detta läge hämtas några kanoner och mörsare inifrån stadens befästningsverk ut hit till Hisingen och man beskjuter danskarna i ryggen. Danskarna tvingas skyndsamt att sätta sig i säkerhet på sina fartyg,. Återigen försöker nu Tordenskiöld blockera infarten till Göteborg och ligger kvar i skärgården hela hösten 1719. Natten till den 27 september upprepade han försöket från 1717, att med småbåtar och i skydd av mörkret tränga in till Nya Varvet. Denna gång lyckades han bättre och tar sig in till nya Varvet, där manskapet ilandsätts. Vakten tas till fånga och man försöker få ut fartygen ur hamnen men lyckas bara få med sig ett fartyg. De övriga sätts i brand. I skenet från dom brinnande fartygen lämnar Tordenskiold Nya Varvet och återvänder till sina skepp. Den 22 juni 1720 blir det fred mellan det båda länderna och året efter ingås också fred med Ryssland.