0
Intro

Framför dig ligger en av Nordens, genom tiderna, mest omtalade befästningsanläggningar. Under många år var Bohus eller Bagahus som det en gång hette, ett vida ryktbart slott i renässansstil, men som med tiden övergick till att bli en ren försvarsborg och till slut ett fruktat stadsfängelse. Här har kungar regerat, drottningar gift sig och häxor avrättats.

För att förstå hur strategisk den geografiska placeringen är, bör man veta att Göta Älv, tidigare var en viktig handelsled mellan den svenska handelsstaden Lödöse och det lilla fönstret som Sverige vid den här tiden hade ut i västerhavet, där Göteborg idag är beläget. Göta älv är innan fästningens tillkomst 1308 och fram till freden i Roskilde 1658 också landsgränsen mellan rikena Norge och Sverige. Detta gör placeringen av Bohus mycket kontroversiell.

Under stora delar av 1600-talet ligger även staden Ny-Kungälv här på Fästningsholmen. Norska Bohus fungerade mer eller mindre som ett lås mellan ärkefienderna Sverige och Norge men hamnar också under vissa tider under danskt styre. Under ständiga krig lyckades Bohus motstå inte mindre än 14 belägringar. Vi vill därför varna för att den här resan tillbaka i tiden kommer att innehålla en hel del krig, vedermödor och ond bråd död som men också bröllop, nybyggen och till slut fred. Välkommen till Bohus Fästning!