1
Intro

Välkommen till Älvsborgs Fästning! Vi befinner oss vid Göta älvs utlopp, den enda platsen där Sverige gränsar till Västerhavet. Åtminstone var det så sedan urminnes tider och ända fram till 1658 då Bohuslän blir svenskt. Skyddet för detta viktiga andningshål är under lång tid det gamla slottet Elfsborgs eller kanske mer känd i våra dagar som Älvsborgs fästning, belägen inne i nuvarande Göteborg, strax öster om Älvsborgsbrons södra fäste. 

Det var Gamla Älvsborg vi svenskar fick lösa så dyrt, första gången vid Nordiska sjuårskrigets slut 1570 och ytterligare en gång vid freden i Knäred 1613. Då uppgick krigsskadeståndet eller lösensumman till hela en million daler silvermynt. Älvsborgs lösen. En enorm summa pengar vid den här tiden. Problemet är att Älvsborg redan börjar bli gammalt. Orostider gör att Göteborg kommer att behöva sin fästning och sitt försvar mer än väl!