11
De första fångcellerna

Under hela 1700-talet används Nya Älvsborg som fängelse för fångar som rannsakats från Västgötadelen av Älvsborgs län och Göteborgs stad. Fängslade förbrytare från Bohuslän förvaras mestadels på Bohus fästning, medan Marstrand får ta hand om de som dömts till straffarbete från hela Västsverige. Under första hälften av 1700-talet är antalet fångar på Nya Älvsborg bara 5-10 personer. På 1780-talet finns det tre fångvalv på Nya Älvsborg, vart och ett cirka 25 m2 stort. Det första valvet är avsett för kvinnor, det har lavar och britsar för fjorton personer. Det andra valvet är avsett för länets fångar som sitter under rannsakning. Här finns plats för sjutton personer. Det tredje valvet är till för straffarbetsfångar och har plats för sjutton interner.

Valven är fuktiga och osunda och i behov av snar reparation, i varje logement finns en öppen spis, dagsljus får man genom en gallerförsedd glugg. På kvällarna får man ljus från spisen och oljelampor. Inredningen i logementen består, förutom de många britsarna, av bord och stolar.