4
Strategiskt läge

Det strategiska läget för att skydda älvmynningen, hamninloppet och staden syns här tydligt. Tvärs över vattnet vid Älvsborgsbron låg Älvsborgs slott, till höger ser man också Oskar II fort och dagens amfibieregemente strax till vänster. Fästningsön är vid tiden det begav sig en avgränsad värld för sig, och atmosfären skapas av att fångvaktare, fångar och militär personal lever och verkar helt isolerade och ihopträngda. Detta skapar friktioner och vantrivsel, vilket bland annat medför att artilleristerna nyttjar brännvin i stor omfattning.

Eftersom personalen är avskild från den levande staden med människor, handel och nöjesliv, arrangerar officerarna under 1800-talet baler i ett stort vindsutrymme i ett av förrådshusen. De kallar in närboende spelmän, som får spela i den lövade salen. Förnödenheter som mat är viktiga och brunnen är en annan livsnödvändighet då förmågan att klara belägringar och de dagliga bestyren styrs av tillgång till sötvatten. Brunnen är därför väl skyddad och placerad i ett skyddat läge.