5
Nordiska kriget 1700

I början av 1700 så ligger Sverige återigen i krig. Vårt sjöförsvar är svagt och handelssjöfarten under långa perioder helt lamslagen. 1710 blir ett antal skeppare i Göteborg tillfrågade om de ville ägna sig åt kaperi. 7 år senare uppför Karl XII ett helt kaparreglemente under befäl av Lars Gathenhielm. För Sveriges motståndare blir kaperierna allt besvärligare och den Danske kungen Fredrik IV ger nu kommendören Peder Tordenskiold i uppdrag att rikta ett ordentligt slag mot Göteborg, som blivit huvudort för det svenska kaperiet. Samtidigt ska man förstöra den nya och viktiga flottbasen vid Nya Varvet. Den 2 maj 1717 är Tordenskiolds eskader samlad vid Vinga, och vid mörkrets inbrott börjar han med mindre fartyg gå in mot Göteborg. Under ledning av kommendant Gustav Gadde börjar kanonerna här på Nya Älvsborg att ge eld och strandbatterierna sätts in mot den anfallande dansken. Man har dessutom förankrat fyra fregatter med ett 40-tal kanoner. tvärs över älven strax utanför Nya Varvet, och beskjuter fienden även från dessa. Först vid åttatiden på morgonen dagen efter är anfallet över. Tordenskiold slickar sina sår och försöker nu istället blockera infarten till Göteborg men efter knappt 2 veckor hävs även blockaden och Tordenskiold avseglar mot Norge. Komendanten Gustav Gadde som som lyckats försvara Nya Älvsborg med framgång hyllas nu som en av karl XII tappraste officerare.