2
Orostider

Året är 1643 och utan att egentligen förklarat krig så anfaller Sverige, Danmark. Man tar snabbt mark på flera håll. Danskarna rustar nu sin flotta. Den 5 april 1644 förbereder man ett motanfall som leds av Kristian IV. Ombord på den danska flottan ges order om att man nu istället ska hissa holländsk flagg och segla rakt in i den nyanlagda staden Göteborg, där man faktiskt väntar på just en holländsk eskader. Listen upptäckts emellertid i tid och danskarna kommer inte längre än in hit till Kyrkogårdsholmen.

Kristians avsikt är att avspärra Göteborg från all tillförsel av förnödenheter från sjösidan. På Kyrkogårdsholmen anlägger han nu en skans som bestyckas med 4 kanoner och 300 musketerare, detta för att skydda sin flotta. Snart kommer dock rapporter om den väntade holländska eskadern, närmar sig Göteborg. Kristian, fruktar nu att den danska flottan ska bil innesluten på fjorden. På eftermiddagen den 28 april 1644, efter att först ha raserat förskansningarna och bränt det blockhus som uppförts på Kyrkogårdsholmen avseglar man nu skyndsamt mot Danmark.