13
Byggnader

Befälshuset eller Stenkasern står färdigt omkring år 1700. Byggnaden har varit uppdelad i tre avskilda delar med var sin ingång. Den största lokalen finns vid den här tiden i husets östra sida, och är länge barack för soldater. Ingången i husets västra sida leder till kök och ett rum för officerare. Soldater och officerare äter, sover och tillbringar lediga stunder i befälshuset. Förutom två kök har huset från början ett rum för varje befattning – såsom infanteriofficerare, konduktörer och artilleriunderofficerare. Under 1800-talet får befälshuset rum för bokhållaren, vilket talar för att den militära administrationen utvecklas.

Kommendanthuset snett till höger, är från sent 1600-tal är, utöver själva fästningen, den äldsta av byggnaderna som finns kvar. Kommendanten, det vill säga fästningens chef, använder huset som bostad åt sig och sin familj. Dessutom finns expeditionslokaler. Från början fanns i husets östra del en större sal, som kan ha varit fästningens första kyrkorum. Ritningar från 1700-talet visar att det förutom bruksutrymmen finns fyra kammare och två större salar i huset. 

Längst till höger Corps de är garde som byggdes runt år 1760. Det fanns en byggnad där tidigare. Denna byggnad var till för vaktstyrkan både för fästningens bevakning men även vakter för de fångar som fanns på ön.